Обучения

Предлаганите обучения имат за цел да допълнят и развият Вашите знания относно системите за управление, като се набляга изключително на ефективността и практическата насоченост.
Някои от курсовете завършват с тест. Успешно преминалите теста получават удостоверение.

Към момента Балтов Консулт предлага следните обучения:

 • Обучение за Вътрешни одитори съгласно изискванията на стандартите за съответствие ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 19011:2011.
 • Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност съгласно стандартите за съответствие ISO 27001:2022 и ISO 19011:2011.
 • Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление безопасността на храните, съгласно стандартите за съответствие ISO 22000:2018 и ISO 19011:2011.
 • Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на социалната отговорност, съгласно стандартите за съответствие SA 8000:2008 и ISO 19011:2011.
 • Обучение по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015
 • Обучение по изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015
 • Обучение по изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018
 • Обучение по изискванията на HACCP – Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки. Интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001 + HACCP) за фирми от хранително-вкусовата промишленост
 • Обучение по изискванията на международния стандарт ISO 22000:2018
 • Обучение по изискванията на международния стандарт ISO 27001:2022
 • Обучение по Социална отговорност по SA 8000:2008

След всяко обучение се събират и анализират мненията на участниците с цел непрекъснато подобряване и усъвършенстване провеждането на курсовете. Лекторите, които водят занятията, са висококвалифицирани професионалисти и консултанти, доказали своя опит през годините. Канят се и експерти от съответните области, които да представят на аудиторията спецификите и натрупания опит в работата.

Обученията могат да бъдат както в група, така и индивидуални:

 • При набиране на оптимален брой участници за група ще бъдете уведомени за града, мястото и времето на провеждане на обучението/обученията, съобразени с изискванията на фирмите.
 • Индивидуалното обучение се провежда на територията на фирмата по индивидуален план.

При заявяване на обучение молим за информация относно Вашите изисквания за:

 • Предпочитано време
 • Обучение на място във фирмата или семинарно обучение
 • Специфични изисквания, които да бъдат заложени при обучението (специализирана тематика)
 • Брой на служителите, които ще посетят курса

Проведени обучения

 • 10 специализирани семинара по Европейско техническо законодателство на фирми от различни региони и браншове.
 • 56 семинара по Системи за управление на база горепосочените стандарти за съответствие.
 • Над 400 групови обучения на Вътрешни одитори.

Резултати от проведените обучения

 • Над 2000 специалисти, получили квалификация Вътрешен одитор
 • 240 специалисти по управление на качеството, получили квалификация Пълномощник по качеството, в т.ч. 30 с международно валиден сертификат, издаден от Централата на ТЮФ Рейнланд, Кьолн, обучени през 2002 година на база на съвместен проект с ТЮФ Рейнланд Академия
 • 220 специалисти по безопасност на храните, на база изискванията на НАССР и ISO 22000:2018

За повече информация и записване: тел: 0885 512 993 или e-mail: office@baltov.bg.