ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Изборът на подходящ персонал – квалифициран, мотивиран, психически пригоден за спецификата на фирменото управление и съответната длъжност, е от съществено значение за ефективността на работния процес и успеха на фирмата като цяло.

За целта, спестявайки вашето време, нашите специалисти ще открият, оценят и подберат най-подходящия за Вас кандидат.

Без първоначална такса, плащане при одобрен и нает кандидат!

Услугата включва:

 • Подбор и наемане на персонал;
 • Привличане на таланти;
 • Привличане на кандидати за заемане на мениджърски позиции;
 • Обучения – специализирани курсове, корпоративни обучения, бизнес английски;
 • Психологическо подпомагане, консултиране и мотивиране с цел задържане и развитие на ключовите за компаниите служители;

Задълбочените познания на екипа ни и контактите в различни сфери ни дават възможност бързо и успешно да намерим най-подходящия кандидат за съответната позиция – с точната квалификация, опит и умения.

КАК РАБОТИМ

 • Ще анализираме изискванията за заемане на длъжността;
 • Имайки достъп до голям брой кандидати с експертиза в различни области, ще подберем най-подходящите за длъжността;
 • Ще се свържем с тях и ще си организираме интервю;
 • След първото интервю, ще тестваме кандидата за пригодност;
 • Ще оценим кандидата, като изготвим подробен анализ за него, който ще изпращаме на клиента за преглед;
 • След одобрението от страна на клиента ще организираме интервю на кандидата с представители на клиента;
 • При одобрена кандидатура ще организираме комуникацията с кандидата по приемане на предложението на клиента и ще съдействаме до неговото назначаване.