• Балтов Консулт ЕООД
  • Балтов Консулт ЕООД - Консултиране

Запитване за оферта


Организация с 16-годишен опит в подпомагането на българските фирми в процеса на прилагане изискванията на Европейския съюз
Лидер на пазара за консултантски услуги, заемащ водещо място в класациите и статистиките
Консултантска фирма със собствена действаща интегрирана система за управление по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и ISO 27001
Предлагане на компетентна консултантска помощ, доказала своята ефективност и полза в над 700 успешно сертифицирани компании, чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на конкретния клиент.