• Балтов Консулт ЕООД
  • Балтов Консулт ЕООД - Консултиране

Запитване за оферта


Организация със 17-годишен опит в подпомагането на българските фирми в процеса на прилагане изискванията на Европейския съюз и международните стандарти.
Лидер на пазара за консултантски услуги, заемащ водещо място в класациите и статистиките.
Консултантска фирма със собствена действаща интегрирана система за управление по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и ISO 27001.
Предлагане на компетентна консултантска помощ, доказала своята ефективност и полза в над 900 успешно сертифицирани компании, чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на конкретния клиент.