30.09.2021 г. е крайната дата за преход от BS OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018