Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд”

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд”

„Публикуван е списъкът с одобрени проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” (проектни предложения, подадени от 18.09.2012 до 26.11.2012 г.). Пълният списък можете да намерите на адрес: http://www.az.government.bg/OPHR/news.asp?id=112”

Коментарите за забранени.