Обявени за гласуване са стандартите от групата ISO 10000 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента.

Конкретните стандарти са:

  • prБДС ISO 10001:2017 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации
  • prБДС ISO 10002:2017 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите
  • prБДС ISO 10003:2017 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за решаване на спорове извън организациите
  • prБДС ISO 10004:2017 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване

Също така в проект е и стандарта prБДС ISO 21001:2017 – Образователни организации. Системи за управление на образователни организации. Изисквания с указания за прилагане.

Коментарите за забранени.