Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011 – “Указания за провеждане на одит на системи за управление”

Дата на провеждане: 23.11.2017 г. (четвъртък) от 9,30 до 16,30 часа

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. „Екзарх Антим I” № 28, ет. 2, семинарна зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД

Присъстващите на това обучение ще получат документ за квалификация: Удостоверение за вътрешен одитор на системи за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011.

Предназначено е за: вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководството, както и за повишаване на квалификацията на други сътрудници в организацията.

Лектор: сертифициран водещ одитор на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

Цена на обучението: 180 лв./Участник, без ДДС., авансово преди провеждане на обучението във вид на банков превод в полза на “БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД срещу издадена проформ-фактура.

В цената са включени: учебни материали, удостоверение, кафе, минерална вода.

Начин на записване: на e-mail: office@baltov.bg или GSM: 0885 512 993

При възникнали въпроси от Ваша страна моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Вашият коментар