Fraud Blocker Обявен е за гласуване проектът на стандарта prБДС EN ISO 9004:2017 - Организационно качество. Ръководство за постигане на дълготраен успех. - Балтов Консулт ЕООД

Обявен е за гласуване проектът на стандарта prБДС EN ISO 9004:2017 – Организационно качество. Ръководство за постигане на дълготраен успех.