Започва общественото допитване, като част от гласуването на стандарта БДС ISO 10006:2016