Започва общественото допитване, като част от гласуването на стандарта БДС ISO 10006:2016

Започва общественото допитване, като част от гласуването на  стандарта БДС ISO 10006:2016 – Системи за управление на качеството. Указания за управление на качеството в проекти (Quality management systems – Guidelines for quality management in projects).

Изключително важната бизнес дейност „Управление на проекти“ вече ще има свой ISO стандарт. Той ще може да разшири практическото прилагане на ISO 9001 и да го доближи до реалностите на съвременния бизнес.

Коментарите за забранени.