УКАЗАНИЕ MD 21:2018 НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ – IAF

КЪМ ФИРМИТЕ И СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХОД /ПРЕИЗДАВАНЕ СЕРТИФИКАТИТЕ/ ОТ BS OHSAS 18001:2007 КЪМ ISO 45001:2018

На 12 март 2018 г. ISO (Международна организация по стандартизация) публикува стандарта ISO 45001: 2018 – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – Изисквания с указания за употреба.

Съгласно Указание MD 21:2018 на Международния форум за акредитация – IAF (Изисквания за преход от досега действащия стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001: 2007 към ISO 45001: 2018), този процес има 3-годишен период на преход.

Следователно, сертифицираните вече фирми и организации по стандарта  OHSAS 18001: 2007 ще имат 3-годишен период за преход към стандарта  ISO 45001:2007, като до крайната дата 11 март 2021 г. издадените сертификати по OHSAS 18001 остават действащи,  валидни и еквивалентни на ISO 45001: 2018, а след тази дата сертификатите по OHSAS 18001 стават невалидни.

Оригиналният документ – указание можете да изтеглите от

https://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD21MigrationtoISO450012018Pub.pdf

Вашият коментар