На 31.03.2017 г. ще се проведе “Обучение по изискванията на CODEX ALIMENTARIUS. Въвеждане на HACCP – система в хранителната индустрия.“

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 28, ет. 2 – семинарната зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД

Дата на провеждане: 31.03.2017 г. (петък) от 9,30 до 16,30 часа

Присъстващите на това обучение ще получат документ за квалификация: Удостоверение за участие в “Обучение по изискванията на CODEX ALIMENTARIUS. Въвеждане на HACCP – система в хранителната индустрия.“

Цена на обучението: 180 лв./Участник, без ДДС., авансово преди провеждане на обучението във вид на банков превод в полза на “БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД срещу издадена проформ-фактура.
В цената са включени: учебни материали, удостоверение, кафе, минерална вода.

Начин на записване: на имейл или телефон
0431/ 53 105; GSM 0885 512 993; e-mail: office@baltov.bg

Коментарите за забранени.