Балтов Консулт ЕООД

октомври 2, 2015

Публикувана е новата версия на ISO 9001:2015

Публикувана е новата версия на ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания” Стандартът е официално публикуван на 23 септември 2015 г. В тази връзка БАЛТОВ […]
октомври 2, 2015

Публикувана е нова версия на ISO 14001:2015

ПубликуванА е НОВАТА ВЕРСИЯ НА ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане“ Стандартът е официално публикуван на 15 […]