Балтов Консулт ЕООД

май 11, 2017

Започва общественото допитване, като част от гласуването на стандарта БДС ISO 10006:2016

Започва общественото допитване, като част от гласуването на  стандарта БДС ISO 10006:2016 – Системи за управление на качеството. Указания за управление на качеството в проекти (Quality […]
март 18, 2017

На 31.03.2017 г. ще се проведе “Обучение по изискванията на CODEX ALIMENTARIUS. Въвеждане на HACCP – система в хранителната индустрия.“

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 28, ет. 2 – семинарната зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД Дата на провеждане: 31.03.2017 г. […]
февруари 8, 2017

Публикуването на ISO 45001, който ще замени BS OHSAS 18001, се очаква през декември 2017 г.

Окончателният етап на съгласуване на стандарта ще е през месец Септември 2017 след което ще бъде публикуването на окончателния стандарт ISO 45001 през месец декември 2017 […]
февруари 2, 2017

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Публикуван е списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Във връзка […]