Балтов Консулт ЕООД

април 30, 2023

Новата версия на ISO/IEC 27001

На 25 октомври 2022 г. ISO Организацията публикува новата версия на ISO/IEC 27001 „Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Cистеми за управление на сигурността на информацията […]
април 21, 2023

IFS Management GmbH обяви официалното публикуване на версия 8 на IFS Food.

На 18.04.2023 г. IFS Management GmbH обяви официалното публикуване на версия 8 на IFS Food. От 01.10. 2023 г. ще могат да се провеждат одити по […]
април 21, 2023

Еднодневно обучение съгласно изискванията на HACCP и вътрешен одитор на системи за контрол на критичните точки

На 18.05.2023 г. ще се проведе еднодневно обучение съгласно изискванията на HACCP и вътрешен одитор на системи за контрол на критичните точки Място на провеждане: онлайн […]
май 18, 2021

30.09.2021 г. е крайната дата за преход от BS OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018

На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публикува новия стандарт ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за […]