УКАЗАНИЕ MD 21:2018 НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ – IAF

КЪМ ФИРМИТЕ И СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХОД /ПРЕИЗДАВАНЕ СЕРТИФИКАТИТЕ/ ОТ BS OHSAS 18001:2007 КЪМ ISO 45001:2018 На 12 март 2018... Продължава →

Обявени за гласуване са стандартите от групата ISO 10000 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента.

Конкретните стандарти са: prБДС ISO 10001:2017 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации prБДС ISO... Продължава →

Обявен е за гласуване проектът на стандарта prБДС EN ISO 9004:2017 – Организационно качество. Ръководство за постигане на дълготраен успех.

През годините стандартът ISO 9004 се наложи като безценно помагало, с практически указания за въвеждане на стандарта ISO 9001 и настолно ръководство... Продължава →

Започва общественото допитване, като част от гласуването на стандарта БДС ISO 10006:2016

Започва общественото допитване, като част от гласуването на  стандарта БДС ISO 10006:2016 – Системи за управление на качеството. Указания за управление на... Продължава →

На 31.03.2017 г. ще се проведе “Обучение по изискванията на CODEX ALIMENTARIUS. Въвеждане на HACCP – система в хранителната индустрия.“

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 28, ет. 2 – семинарната зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД Дата... Продължава →

Публикуването на ISO 45001, който ще замени BS OHSAS 18001, се очаква през декември 2017 г.

Окончателният етап на съгласуване на стандарта ще е през месец Септември 2017 след което ще бъде публикуването на окончателния стандарт ISO 45001... Продължава →

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Публикуван е списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж... Продължава →

Публикувана е новата версия на ISO 9001:2015

Публикувана е новата версия на ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания” Стандартът е официално публикуван на 23 септември 2015 г.... Продължава →

Публикувана е нова версия на ISO 14001:2015

ПубликуванА е НОВАТА ВЕРСИЯ НА ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане“ Стандартът е... Продължава →