Fraud Blocker Балтов Консулт ЕООД, Автор в Балтов Консулт ЕООД

Балтов Консулт ЕООД

юли 3, 2024

Еднодневно онлайн обучение за вътрешен одитор на HACCP системи

Дата на провеждане: 20.08.2024 г. Място на провеждане: онлайн Лектор: сертифициран водещ одитор по системи за управление безопасността на храните и HACCP системи. Документ за квалификация: […]
януари 9, 2024

Нова версия на стандарта ISO 9001

Основно ревизията на стандарта ще включва промяна регламентите на т. 4 от стандарта, свързано с мероприятията по отношение изменението на климата. Очаква се публикуването на стандарта […]
септември 1, 2023

FSSC 22000 – Нова версия на стандарта FSSC 22000

През Април 2023 г. Фондацията FSSC 22000 публикува версия 6 на схемата за сертифициране FSSC 22000. Одитите по старата версия ver. 5.1. на FSSC 22000 ще […]
септември 1, 2023

EMAS-Новата екологична схема /регламент/ на Европейския съюз

От 2022 г. една от целите на политиката на Европейския Съюз е да насърчава всички видове организации да намаляват своето въздействие върху околната среда чрез прилагането и верификацията по […]