Кънчо Балтов

юни 3, 2013

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд”

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд” „Публикуван е списъкът с одобрени проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” (проектни предложения, подадени от 18.09.2012 до 26.11.2012 […]
февруари 25, 2013

Успешно изпълнение на дейностите по проект

Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на Автоматична информационна система” се […]
януари 21, 2013

Внедряване на CRM система

Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на Автоматична информационна система” се […]
септември 27, 2012

Стартира процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”

На 18.09.2012 г. Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на […]