Публикуването на ISO 45001, който ще замени BS OHSAS 18001, се очаква през декември 2017 г.

Окончателният етап на съгласуване на стандарта ще е през месец Септември 2017 след което ще бъде публикуването на окончателния стандарт ISO 45001 през месец декември 2017 г.

Стандартът ще замени BS OHSAS 18001 и ще има новата структура определена в Annex SL.

Поради тази причина ще се интегрира изключително лесно с новите версии на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Коментарите за забранени.