Публикуването на ISO 45001, който ще замени BS OHSAS 18001, се очаква през декември 2017 г.