На 28.03.2017 г. ще се проведе “Обучение за вътрешни одитори на “Системи за управление безопасността на храните” съгласно изискванията на ISO 22000:2005 и “Указания за извършване на одит на системи за управление” съгласно изискванията на ISO 19011:2011

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 28, ет. 2 – семинарната зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД

Дата на провеждане: 28.03.2017 г. (вторник) от 9,30 до 16,30 часа

Присъстващите на това обучение ще получат документ за квалификация: Удостоверение за вътрешен одитор съгласно изискванията на стандартите за съответствие ISO 22000:2005 и ISO 19011:2011.

Цена на обучението: 180 лв./Участник, без ДДС., авансово преди провеждане на обучението във вид на банков превод в полза на “БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД срещу издадена проформ-фактура.
В цената са включени: учебни материали, удостоверение, кафе, минерална вода.

Начин на записване: на имейл или телефон
0431/ 53 105; GSM 0885 512 993; e-mail: office@baltov.bg

Коментарите за забранени.