Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“