ISO 45001:2018

Обучение по изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018

Обучението може да се води в група от представители на фирми или в конкретна фирма. Според проявения интерес на фирмите / участниците курсът може да бъде еднодневен или тридневен. Той се провежда по „Системи за управление на здравето и безопасността при работа по ISO 45001:2018 – изисквания с ръководство за употреба” и има следното съдържание:
Oбхват
Позоваване
Tермини и определения
Изисквания към Системата за управление на здравето и безопасността при работа

  • Общи изисквания
  • Политика
  • Планиране
  • Внедряване и функциониране
  • Проверка
  • Преглед на ръководството

Изграждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа
Одитиране и сертификация на СУЗБР.

За повече информация и записване: тел: 0885 512 993 или e-mail: office@baltov.bg.