Новите моменти в ISO 9001 – интервю с Найджъл Крофт

Найджъл Крофт, председател на подкомитета на ISO, отговорен за преработването на стандарт ISO 9001, споделя как напредва процесът, какво е новото в стандарта и какво следва оттук нататък.

Ето някои от акцентите в интервюто:

• Защо ISO преработва стандарта ISO 9001
Всички стандарти на ISO се преразглеждат на всеки пет години. Бъдещото издание на стандарт ISO 9001:2015 ще отговаря на най-новите тенденции и ще бъде съвместимо с други системи за управление на качеството, например ISO 14001.

• Какво включва процесът на преработване на стандарта
На етап проект, при тази последна преработка на стандарта, се вземат под внимание големите промени в технологиите, многообразието на дейностите и глобалната търговия (които серията ISO 9000 подкрепя).

• Кой може да участва в процеса
Стандартът ISO 9001 в момента е на етап „обществено допитване” (DIS). Това е четвъртият етап от шестетапния процес, при който всички заинтересовани страни могат да подават обратна връзка към експертите от техническия комитет, който преразглежда стандарта. Всички коментари се представят чрез националните органи – членове.

• Какви са основните промени дотук (етап „обществено допитване”)
Промени в структурата на ISO 9001-2015, като се увеличава броят на разделите – от осем (в съществуващия стандарт) на десет;
– Отдалечаване от класическия подход на коригиращи/превантивни действия към общ модел за управление на риска.
Има и други промени като замяната на термина „продукт” с термина „стоки и услуги”. Основната промяна е отпадането на „Принцип 5: Системен подход за управление”, тъй като този принцип вече съществува в Системата за управление на качеството (СУК).

• Какво означават промените за потребителите
На организациите, сертифицирани по ISO 9001:2008, се дава тригодишен преходен период (от публикуването на преработеното издание) да пренастроят системите си за качество съобразно изискванията на новото издание на стандарта.

• Каква е следващата стъпка
След обсъждане на всички коментари и одобряване на проекта следва етапът „Официално гласуване” (FDIS) преди публикуване.

Целият разговор с Найджъл Крофт може да може да гледате на YouTube или на интернет адрес: www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1861

Източник: Български институт за стандартизация – http://www.bds-bg.org/

Коментарите за забранени.