Uncategorized @bg

май 18, 2021

30.09.2021 г. е крайната дата за преход от BS OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018

На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публикува новия стандарт ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за […]
октомври 19, 2020

Балтов Консулт ЕООД изпълнява проект по договор BG16RFOP002-2.073-12104-C01 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

октомври 1, 2018

УКАЗАНИЕ MD 21:2018 НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ – IAF

КЪМ ФИРМИТЕ И СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХОД /ПРЕИЗДАВАНЕ СЕРТИФИКАТИТЕ/ ОТ BS OHSAS 18001:2007 КЪМ ISO 45001:2018 На 12 март 2018 г. ISO (Международна организация […]
юни 14, 2017

Обявени за гласуване са стандартите от групата ISO 10000 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента.

Конкретните стандарти са: prБДС ISO 10001:2017 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации prБДС ISO 10002:2017 – Управление на […]