Обявени за гласуване са стандартите от групата ISO 10000 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента.

Конкретните стандарти са: prБДС ISO 10001:2017 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации prБДС ISO... Продължава →

Обявен е за гласуване проектът на стандарта prБДС EN ISO 9004:2017 – Организационно качество. Ръководство за постигане на дълготраен успех.

През годините стандартът ISO 9004 се наложи като безценно помагало, с практически указания за въвеждане на стандарта ISO 9001 и настолно ръководство... Продължава →

Започва общественото допитване, като част от гласуването на стандарта БДС ISO 10006:2016

Започва общественото допитване, като част от гласуването на  стандарта БДС ISO 10006:2016 – Системи за управление на качеството. Указания за управление на... Продължава →

Публикуването на ISO 45001, който ще замени BS OHSAS 18001, се очаква през декември 2017 г.

Окончателният етап на съгласуване на стандарта ще е през месец Септември 2017 след което ще бъде публикуването на окончателния стандарт ISO 45001... Продължава →

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Публикуван е списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж... Продължава →

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд”

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд” „Публикуван е списъкът с одобрени проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” (проектни предложения, подадени... Продължава →