Новини

януари 9, 2024

Нова версия на стандарта ISO 9001

Основно ревизията на стандарта ще включва промяна регламентите на т. 4 от стандарта, свързано с мероприятията по отношение изменението на климата. Очаква се публикуването на стандарта […]
ноември 8, 2023

Онлайн обучение вътрешен одитор на СУК по ISO 9001

Обучение на тема: “Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 – “Указания за одит на системи за управление” Дата […]
септември 9, 2023

Онлайн обучение по НACCP. Еднодневно за вътрешен одитор на HACCP системи

Дата на провеждане: 04.10.2023 г. Лектор: консултант по разработване и внедряване на системи за управление безопасността на храните и HACCP системи. Документ за квалификация: Удостоверение за […]
септември 1, 2023

FSSC 22000 – Нова версия на стандарта FSSC 22000

През Април 2023 г. Фондацията FSSC 22000 публикува версия 6 на схемата за сертифициране FSSC 22000. Одитите по старата версия ver. 5.1. на FSSC 22000 ще […]