Новини

октомври 19, 2020

Балтов Консулт ЕООД изпълнява проект по договор BG16RFOP002-2.073-12104-C01 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

октомври 1, 2018

УКАЗАНИЕ MD 21:2018 НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ – IAF

КЪМ ФИРМИТЕ И СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХОД /ПРЕИЗДАВАНЕ СЕРТИФИКАТИТЕ/ ОТ BS OHSAS 18001:2007 КЪМ ISO 45001:2018 На 12 март 2018 г. ISO (Международна организация […]
юни 14, 2017

Обявени за гласуване са стандартите от групата ISO 10000 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента.

Конкретните стандарти са: prБДС ISO 10001:2017 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации prБДС ISO 10002:2017 – Управление на […]
май 22, 2017

Обявен е за гласуване проектът на стандарта prБДС EN ISO 9004:2017 – Организационно качество. Ръководство за постигане на дълготраен успех.

През годините стандартът ISO 9004 се наложи като безценно помагало, с практически указания за въвеждане на стандарта ISO 9001 и настолно ръководство на мениджмънта за организационно […]