Актуални обучения

ноември 8, 2023

Онлайн обучение вътрешен одитор на СУК по ISO 9001

Обучение на тема: “Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 – “Указания за одит на системи за управление” Дата […]
септември 9, 2023

Онлайн обучение по НACCP. Еднодневно за вътрешен одитор на HACCP системи

Дата на провеждане: 04.10.2023 г. Лектор: консултант по разработване и внедряване на системи за управление безопасността на храните и HACCP системи. Документ за квалификация: Удостоверение за […]
март 18, 2017

На 31.03.2017 г. ще се проведе “Обучение по изискванията на CODEX ALIMENTARIUS. Въвеждане на HACCP – система в хранителната индустрия.“

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 28, ет. 2 – семинарната зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД Дата на провеждане: 31.03.2017 г. […]
март 17, 2017

На 28.03.2017 г. ще се проведе “Обучение за вътрешни одитори на “Системи за управление безопасността на храните” съгласно изискванията на ISO 22000:2005 и “Указания за извършване на одит на системи за управление” съгласно изискванията на ISO 19011:2011

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 28, ет. 2 – семинарната зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД Дата на провеждане: 28.03.2017 г. […]