Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011 – “Указания за провеждане на одит на системи за управление”

Дата на провеждане: 23.11.2017 г. (четвъртък) от 9,30 до 16,30 часа Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. „Екзарх Антим I” №... Продължава →

На 31.03.2017 г. ще се проведе “Обучение по изискванията на CODEX ALIMENTARIUS. Въвеждане на HACCP – система в хранителната индустрия.“

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 28, ет. 2 – семинарната зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД Дата... Продължава →

На 28.03.2017 г. ще се проведе “Обучение за вътрешни одитори на “Системи за управление безопасността на храните” съгласно изискванията на ISO 22000:2005 и “Указания за извършване на одит на системи за управление” съгласно изискванията на ISO 19011:2011

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 28, ет. 2 – семинарната зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД Дата... Продължава →