За компанията

Организация с 16-годишен опит в подпомагането на българските фирми в процеса на прилагане изискванията на Европейския съюз. Лидер на пазара за консултантски услуги, заемащ водещо място в класациите и статистиките. Консултантска фирма със собствена действаща интегрирана система за управление по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и ISO 27001. Предлагане на компетентна консултантска помощ, доказала своята ефективност и полза в над 600 успешно сертифицирани компании, чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на конкретния клиент.

Направления на дейност:

 • Подготовка на фирми за изграждане и сертифициране на системи за управление съгласно: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, SA 8000, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22 000, FSSC 22000, IFS, HACCP, GMP, Еко хотел и др
 • Интегрирани системи на основата на посочените стандарти
 • Подготовка и управление на проекти по различни финансиращи програми на Европейския съюз
 • Следсертификационно обслужване на Фирмените системи за управление
 • Подготовка за Акредитация на лаборатории и органите за контрол съгласно: БДС ISO/IEC 17025:2001 и БДС EN ISO/IEC 17020:2005.
 • Подготовка за Продуктова сертификация за поставяне на знаците: CE, GS, др.
 • Управление и развитие на човешките ресурси

Специализирани фирмени обучения:

 • Системи за управление спрямо посочените стандарти
 • HACCP системи в хранителната индустрия

Обучения На Експерти За Придобиване На Квалификациите

 • Представител на ръководството по качеството
 • Вътрешен одитор на системи за управление