Fraud Blocker SMETA - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

SMETA

SMETA – система за управление на социалната отговорност?

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) е методология за етична и отговорната бизнес практика. Като инициатива с множество заинтересовани страни, SMETA е проектирана да минимизира дублирането на усилия и да предостави на членовете на SMETA и доставчиците на фирмата, формат на одит, който те лесно биха могли да проверят и споделят. Докладите SMETA се публикуват в системата SEDEX, осигурявайки прозрачност и ефективно споделяне на информацията.

Методологията за одит на SMETA

Одитите на SMETA използват основния кодекс на ETI , основан на конвенциите на Международната организация на труда, както и на съответните местни закони. Одитите на SMETA могат да се провеждат по два или четири опорни стълба на одит . Двата стълба, задължителни за всеки SMETA одит, са трудовите стандарти и здравето и безопасността на труда. Двата допълнителни стълба на одита с 4 стълба са бизнес етиката и околната среда. Те бяха въведени, за да задълбочат допълнително аспекта на социалната отговорност на SMETA одитите.

Одитът по 2 стълба на SMETA се състои от следните модули:

 • Трудови стандарти
 • Здравето и безопасността, с
 • Допълнителни елементи:
  • Системи за управление
  • Право на работа
  • Подизпълнители и надомна работа
  • Екологична оценка (минимален обхват)

Одитът от 4 стълба на SMETA обхваща горните елементи, плюс:

 • Екологична оценка (разширен обхват)
 • Бизнес етика

SMETA одитите се провеждат в съответствие с най-новите насоки за най-добри практики (SMETA 6.1).  Извършват се наблюдения на място, провеждат се интервюта с ръководството на фирмата и работниците, проверяват се работните документите и констатациите се представят в SMETA одитен доклад . Въз основа на одитния доклад експертите одитори могат да подпомогнат изготвянето на  план за коригиращи действия за SMETA (CAPR), очертаващ подобренията, които фирмата трябва да направи, за да постигне съответствие с изискванията.

Какви са ползите от внедряването на система за управление на социалната отговорност по SMETA?

 • Постигане на по-голяма прозрачност на веригата за доставки
 • Непрекъснато подобряване отношенията с доставчиците
 • независима проверка и удостоверяване на етично съответствие с конвенциите и нормативните изисквания
 • Елиминиране необходимостта от множество сертификати – SEDEX е международно призната методология

Укрепване позицията и имиджа на фирмената марка по отношение на етичното съответствие