Fraud Blocker Стандарт ISO 15189:2012 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 15189:2012

ISO 15189:2012 – Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност.

ISO 15189:2012 e базиран на стандарта за акредитация на лаборатории – ISO 17025, като определя изисквания за качество на дейността на лабораториите и компетентността на екипа.
Основните моменти в стандарта са свързани със:

  • регламентиране на процеса на вземане на проби от пациентите;
  • анализ и тълкуване на резултатите от изследванията;
  • контрола на измервателните средства;
  • повишаването на компетентността на персонала;

ISO 15189:2012 e добра база за надграждане на системите за управлението на качеството на медицинските лаборатории, по които те се оценяват и акредитират от съответния акредитиращ държавен орган.
В тази връзка с положително влияние ще бъде – заедно с внедряването на ISO 15189 да се внедрят и основните изисквания на ISO 9001.
Ако сте заинтересовани от услугите по внедряване на системи за управление моля попълнете формата за запитване и ние ще ви изпратим индивидуално предложение.