EMAS

EMAS е схема за екологично управление и одит.

Схемата представлява доброволен инструмент за управление на околната среда, разработен през 1993 г. от Европейската Комисия. Чрез него фирмите могат да оценят, управляват и подобряват дейностите си въздействащи върху околната среда.
За да бъде регистрирана фирмата по EMAS, тя трябва да покрие изискванията на EU EMAS-Regulation. До момента в Европа те са покрити от повече от 4600 компании с повече от 7900 обекта.

Изискванията за екологично управление в стандарта са базирани изцяло на ISO 14001, което прави особено полезно преди регистрацията по EMAS, да бъде внедрена и сертифицирана система за управление по отношение на околната среда съгласно ISO 14001.
Чрез регистрацията по EMAS спазването на нормативните изисквания по екология се удостоверява писмено от съответния оправомощен държавен орган – за България – Министерство на околната среда и водите.

Повече информация за EMAS и изискванията за регистрация можете да намерите тук – http://ec.europa.eu/environment/emas/about/index_en.htm

Ако сте заинтересовани от услугите по внедряване на системи за управление моля попълнете формата за запитване и ние ще ви изпратим индивидуално предложение.