Европейски стандарти

Консултантската дейност на Балтов Консулт ЕООД от 2001г. е насочена към изграждане  и внедряване на системи за управление  на качеството според изискванията на  международния стандарт ISO 9001, провеждане на семинари и специализирани фирмени обучения по изискванията на евро стандартите и Европейското техническо законодателство, в т. ч. квалификационни обучения за представители на ръководството по качеството и вътрешни одитори на системите за управление.

От началото на 2005г. фирмата предлага разработване и внедряване на системи за управление на околната среда по изискванията на международния стандарт ISO 14001, здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001, управление безопасността на храните по ISO 22000, а от 2008 г. и система за управление на информационната сигурност по ISO 27001 и социалната отговорност по SA 8000.

Към момента БАЛТОВ КОНСУЛТ предлага консултации по следните международно признати стандарти:

– За фирми

  • Стандарти за качество: ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, EN 15038:2006, IATF 16949:2016, TL 9000, ISO 13485, ISO/TR 14969:2004, ISO 15001, ISO 15189, ISO 22716, Еко Хотели
  • Стандарти за околна среда: ISO 14001, EMAS, ISO 50001
  • Стандарти за безопасност: BS OHSAS 18001, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, IFS, BRC, Global gap
  • Стандарти за сигурност: ISO/IEC 27001, ISO 28000, ISO 31000, ISO 22301, ISO 18788, ISO 37001 и ISO 39001
  • Стандарти за социална отговорност: BSCI / SA 8000 / ISO 26000
  • Интегрирани системи на основата на избрани стандарти.

-За публични администрации (общински и областни администрации)

  • Стандарти за качество: ISO 9001
  • Стандарти за околна среда: ISO 14001
  • Стандарти за сигурност: ISO/IEC 27001, ISO 27701, ISO 37001, ISO 22301