„Балтов консулт“ ЕООД стартира изпълнението на проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.