Fraud Blocker За компанията - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

За компанията

Организация с 21-годишен опит в подпомагането на българските фирми в процеса на прилагане изискванията на Европейския съюз. Лидер на пазара за консултантски услуги, заемащ водещо място в класациите и статистиките. Консултантска фирма със собствена действаща интегрирана система за управление по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и ISO 27001. Предлагане на компетентна консултантска помощ, доказала своята ефективност и полза в над 1300 успешно сертифицирани компании, чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на конкретния клиент.

Направления на дейност:

  • Подготовка на фирми за изграждане и сертифициране на системи за управление съгласно: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 27001, ISO 20000-1, GMP, HACCP, ISO 22 000, FSSC 22000, IFS, BRC, Еко хотел и др.
  • Интегрирани системи на основата на посочените стандарти
  • Подготовка и управление на проекти по различни финансиращи програми на Европейския съюз
  • Следсертификационно обслужване на Фирмените системи за управление
  • Управление и развитие на човешките ресурси

Специализирани фирмени обучения:

  • Системи за управление спрямо посочените стандарти
  • HACCP системи в хранителната индустрия

Обучения На Експерти За Придобиване На Квалификациите

  • Представител на ръководството по качеството
  • Вътрешен одитор на системи за управление