Fraud Blocker Стандарт TL 9000 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

TL 9000

TL 9000 – Управление на качеството на телекомуникационните услуги

TL 9000 е уникално разширение на ISO 9001, даващо указания за прилагането му в телекомуникационния сектор. То допълва неговите изисквания, със такива характерни за качеството на този вид продукти и услуги.
Стандарта е особено приложим за телекомуникационни оператори, GSM оператори, Интернет доставчици, кабелни оператори, производители на комуникационно оборудване и др.
Характерното за стандарта, е че има три разновидности:

 • TL 9000HW – приложим за хардуер;
 • TL 9000SW- приложим за софтуер;
 • TL 9000SV- приложим за телекомуникационни услуги;

Освен изискванията характерни за ISO 9001, TL 9000 включва и допълнително следните такива:

 • изисквания за извършване на измервания на надеждността на продукта;
 • изисквания при разработка на софтуер;
 • изисквания за специализирани дейности при извършване на услугата – например – инсталация и инженеринг;
 • изисквания за управление на взаимоотношенията с доставчиците;
 • събиране и анализ на данни за качеството на продуктите или услугите;

Какви са ползите от внедряването на TL 9000?

Ползите могат да се сведат до следните:

 • подобряване на взаимоотношенията с клиентите;
 • непрекъснато подобряване на продуктите и услугите;
 • постигане на по-добра икономическа ефективност на основната дейност;

TL 9000 е особено свързан освен с ISO 9001 и с ISO 20000, като ISO 20000 дава възможност за още по-голямо разгръщане на управлението на този тип услуги. В тази връзка внедряването им като интегрирана система е най-успешно и дава на-висока принадена стойност за бизнеса.