Fraud Blocker Стандарт ISO 50001:2018 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергията. Изисквания.

ISO 50001 е един новите стандарти с екологична насоченост. Той създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийлното потребление.

Кои са основните процеси в системата?

Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси:

  • Енергийно планиране;
  • Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия;
  • Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия;
  • Планиране на управлението на енергията;

Какви са ползите от внедряването на система за управление на енергията?

Ползите могат да се сведат до следните:

  • намаляване на разходите за енергийни ресурси;
  • ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда;
  • подобряване на рентабилността на фирмата;
  • повишаване на конкурентоспособността;

Ако сте заинтересовани от услугите по внедряване на системи за управление моля попълнете формата за запитване и ние ще ви изпратим индивидуално предложение.