Fraud Blocker Стандарт ISO 39001:2012 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 39001:2012

Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

ISO 39001 дава възможност на една организация, която взаимодейства с пътната система, да намали смъртта и сериозните наранявания, свързани с пътнотранспортните произшествия. Този стандарт е приложим за публични и частни организации, които си взаимодействат с пътната система.

Този стандарт е създаден, за да окаже значително въздействие върху бъдещето на безопасността на движението и да повиши осведомеността за състоянието на скоростта, превозното средство и водача. Що се отнася до социалната роля, ISO 39001 е пътуване, което прави нашите пътища по-безопасни за пътуване.

Ползите от внедряване и сертификация съгласно ISO 39001 са:

 • Подобрява имиджа на компанията;
 • Намалява пътните произшествия;
 • Подобрява производителността;
 • Подобрява работната среда, което води до по-голяма удовлетвореност на служителите;
 • Намаляване на разходите за превозни средства;
 • Конкурентно предимство в търговете;
 • По-малко административни процедури със застрахователни компании;
 • Ангажимент към корпоративната социална отговорност;
 • Безопасен и ефективен транспорт;
 • Намалени жалби за предоставените услуги;
 • Осигурява качество, безопасност и надеждност;
 • Привеждане в съответствие на регулаторните изисквания;

Стандартът е приложим във всички организации, имащи отношение към транспорта и е с международен статут. Напълно интегрируем със стандарта ISO 9001:2015.

Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

ISO 39001 дава възможност на една организация, която взаимодейства с пътната система, да намали смъртта и сериозните наранявания, свързани с пътнотранспортните произшествия. Този стандарт е приложим за публични и частни организации, които си взаимодействат с пътната система.

Този стандарт е създаден, за да окаже значително въздействие върху бъдещето на безопасността на движението и да повиши осведомеността за състоянието на скоростта, превозното средство и водача. Що се отнася до социалната роля, ISO 39001 е пътуване, което прави нашите пътища по-безопасни за пътуване.

Ползите от внедряване и сертификация съгласно ISO 39001 са:

 • Подобрява имиджа на компанията;
 • Намалява пътните произшествия;
 • Подобрява производителността;
 • Подобрява работната среда, което води до по-голяма удовлетвореност на служителите;
 • Намаляване на разходите за превозни средства;
 • Конкурентно предимство в търговете;
 • По-малко административни процедури със застрахователни компании;
 • Ангажимент към корпоративната социална отговорност;
 • Безопасен и ефективен транспорт;
 • Намалени жалби за предоставените услуги;
 • Осигурява качество, безопасност и надеждност;
 • Привеждане в съответствие на регулаторните изисквания;

Стандартът е приложим във всички организации, имащи отношение към транспорта и е с международен статут. Напълно интегрируем със стандарта ISO 9001:2015.