Fraud Blocker Стандарт ISO 22716:2007 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 22716:2007

ISO 22716:2007 – КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ. Указания относно Добрата производствена практика. (GMP)

Тези указания представляват ръководство за въвеждане на добра производствена практика в производството на козметични продукти.

Стандартът е създаден с цел създаване на практика за проследяване на потока продукти от получаването на материалите, през производството до експедирането на продуктите.

Документацията е съществена част от добрата производствена практика. Тя трябва да включва всички аспекти на качеството на продукта.

Основните насоки на ISO 22716 не са приложими за изследователска и развойна дейност и дистрибуция на готова продукция.

Стандарта включва следните указания за управление на: персонал, помещения, съоръжения, суровини и опаковъчни материали, производство, крайни продукти, лаборатория за контрол на качеството, третиране на продукт, който не съответства на изискванията, отпадъци, външни изпълнители, отклонения, рекламации и изтегляне, управление на промените, вътрешен одит, документация на системата.