Fraud Blocker Стандарт ISO 13009:2015 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 13009:2015

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове

ОСНОВНИТЕ  ОБЛАСТИ, ВЪРХУ КОИТО АКЦЕНТИРА ISO 13009:2015:

 • безопасност на плажа и водата;
 • защита на околната среда;
 • информация за безопасността по плажа – табели, сигнализация, флагове, зони, мерки за контрол, надзор и спасяване;
 • качеството на водата и съоръженията на плажа;
 • достъпност на плажа;
 • развлекателни и спортни дейности;
 • търговски услуги дейности – заведения за хранене, ресторанти, барове и др.
 • почистване и извозване на отпадъци.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ISO 13009:2015:

 • подобряване на търговските услуги в съответния район;
 • увеличава шансовете за класиране при участие в процедури за концесия на морски плажове.
 • привличане на публично финансиране, инвеститори и посетители.
 • подпомагане на туристически агенти, собственици на хотели, строителни предприемачи и местни власти да вземат информирани решения относно управлението на плажовете, като използват последователен подход, основан на най-добрите практики.
 • По-добро ниво на туристическо обслужване и удовлетвореност на потребителите
 • Спазване на нормативната уредба
 • Поддържане на инфраструктури с високо ниво на ефективност
 • Управление на екологични, социални и икономически рискове
 • Предотвратяване на аварии и управление на извънредни ситуации
 • По-малко въздействие върху околната среда
 • Доверие на местната общност
 • Непрекъснато усъвършенстване
 • Подобрена икономическа и социална структура на морските курорти
 • Икономически растеж на региона

Сертификатът ISO 13009 е валиден 3 години и е приложим за всички обществени или частни организации, които предоставят услуги, свързани с плажовете.