Fraud Blocker Стандарт IFS - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

IFS

IFS food – абревиатура на International food standard (Международен стандарт за производителите на храни). Единен стандарт за определяне на изискванията за качество и безопасност на храните за собствени търговски марки.

IFS food се прилага към всички производители на храни, които произвеждат дадена търговска марка и/ или продават продуктите си в търговските вериги или опаковат храни в насипно състояние. IFS food определя 10 съществени изисквания, така наречени „нокаут” (knockout). Ако едно от тези изисквания не е изпълнено, то одита може да се счита за неуспешен.

За разлика от останалите стандарти при одит съгласно изискванията на IFS food оценяването е точково. Успешен одит е този, при който са покрити 75% от изискванията на Стандарта.

На IFS портала може да се намери пълната информация за стандартите от серията IFS, начина на оценяване, както и безплатно да бъдат изтеглени стандартите от серията IFS. IFS food може да бъде изтеглен и на български език.

IFS Broker – стандарт от групата IFS стандарти, със заложени изисквания към дейността на брокерите, агентите и вносителите на хранителни продукти.

Стандартът изисква от тези субекти да са регламентирали дейността си така ,че техните доставчици да работят в съответствие с поставените изисквания за безопасност и качество на продуктите, както и да си проверяват доставчиците за изпълнимост.

Този стандарт се отнася за фирми, занимаващи се с търговия на храни , суровини, продукти за домакинството и лична хигиена и опаковки , но нямат собствени складове. Брокерът, агентът, или вносителят е отговорен за процеса на закупуване, избора на подходящи доставчици, на самото закупуване и доставката на стоките до своите клиенти. Брокерът, агентът, или вносителят не съхраняват продуктите, както и не извършват никакви манипулации с тях като разфасоване, препакетиране и др.

Ползите от въвеждането на изискванията на IFS Broker са:

– доверие в доставчиците и техните продукти;
– спестени времеви и финансови ресурси;
– за проверка на доставчиците, преработка или връщане на продуктите;
– подобрена бизнес репутация, като брокер на висококачествени и безопасни продукти;
– деклариране на съответствие с най-високите стандарти;

От септември 2020 г. одитите по IFS Broker могат да се извършват и дистанционно.

IFS HPC – стандарт от групата IFS стандарти, със заложени изисквания към дейността на доставчиците, произвеждащи продукти за домакинството  и продукти за лична хигиена.

С придобиването на сертификат по IFS HPCфирмата производител гарантира, че е в състояние да предостави безопасни, съвместими и качествени стоки на пазара и  че те не представляват никаква опасност за потребителите. IFS HPC се отнася за четири специфични групи продукти:

  • Козметика;
  • Битова химия (омекотители, почистващи препарати, и др.);
  • Ежедневни домакински продукти (домакински ръкавици, хартия за печене, метли, алуминиево фолио и др.);
  • Продукти за лична хигиена (тоалетна хартия,тампони, пинсети, гъби за баня, памперси и др.).

IFS Logistics –  стандарт от групата IFS стандарти, със заложени изисквания към дейността на операторите на хранителни и нехранителни продукти, свързани със съхранение, дистрибуция и транспорт, както и товаро-разтоварна дейност на същите продукти.

IFS Global Markets Logistics – стандарт от групата IFS Logistics. Създаден с цел да се улесни достъпът до пазара на местно ниво, рамка за взаимно приемане на продуктите по веригата на доставки, за малки и по-слабо развити логистични услуги.

IFS PACsecure2 –  за производители на опаковки за храни, козметика, домакинства и продукти за лична хигиена, предназначени да бъдат използвани като първична или вторична опаковка. Отнася се за следните материали за опаковка: хартия и картон, метал и метални сплави, стъкло и керамика, гъвкава и твърда пластмаса, естествени материали.

IFS Wholesale  Cash& Carry – за търговците на едро, магазини Cash& Carry /търговски вериги и др./, центрове за опаковане на плодове, зеленчуци и яйца, като посредници между производители и клиенти. Търговците могат да развиват и собствени марки.