Fraud Blocker Стандарт GLOBAL GAP - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

GLOBAL GAP

Въпреки, че законодателството на Европейския Съюз представлява минимума за достъп до пазара на ЕС, голяма част от търговци на едро и дребно, изискват от своите доставчици да демонстрират съответствие с независимо проверими частни стандарти, като например „GLOBAL GAP”.

Какво представлява стандарта:

GLOBALGAP е международно признат стандарт за селскостопанското производство. Global GAP стандарта е признат от Global Food Safety Initiative (http://www.mygfsi.com/schemes-certification/recognised-schemes.html), нареждайки се до извесни норми за доброволна сертификация като: IFS, BRC, FSSC 22000 и други, гарантиращи безопасното производство на храни и суровини. Той от своя страна е разделен на модули, за различен тип производства, като: Плодове и зеленчуци, Сляти култури, Култури за преработка, Производство на посадъчен материал, GRASP, Производство на фуражи, Аквакултури и други.

Стандартът от своя страна покрива аспекти като:

  • Безопасност на храните и проследимост
  • Околна среда
  • Здраве и благосъстояение на работниците
  • Хуманно отношение към животните
  • Включва Интегрирано управление на културите (ICM), интегрирана борба (IPC), Система за управление на качеството (СУК), както и анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP).

За допълнителна информация посетете: http://www.globalgap.org/uk_en/