Fraud Blocker Стандарт БДС EN 15224:2017 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

БДС EN 15224:2017

Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването.

Стандартът определя изискванията към мениджмънта на здравните заведения и свързаните с тях обслужващи фирми, работещи в сферата на здравеопазването, като концепция за изграждане на стройна система за управление на качеството на предоставяните от тях услуги.

Изграждайки такава система за управление, организацията декларира и демонстрира съответствие на предоставяните услуги с изискванията на клиентите и нормативните актове. Тук под клиенти, стандарта разбира пациентите на здравните услуги, с техните очаквания за подходяща, коректна грижа, включително физическа, психологическа и социална с участието на пациента в процеса.

Стандарта е насочен предимно към изискванията за клиничните процеси. Организации с изследователски или образователни дейности също биха могли да се възползват от изискванията и насоките на стандарта, създаващи стройна система за управление на качеството на предоставяните от тях услуги.

Логично, БДС EN 15224:2017 може да се използва съвместно с ISO 9001:2015, за изграждането на интегрирана система за управление, при което организацията да получи сертификати и по двата стандарта.

Ако сте заинтересовани от услугите по внедряване на тези системи за управление, моля попълнете формата за запитване и ние ще ви изпратим индивидуално предложение.