Fraud Blocker Стандарт Еко хотел - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

Еко хотел

Днес повечето гости на хотелите, предпочитат да отсядат в такива, които имат „приятелско“ отношение към околната среда и я опазват. Именно за това е полезна и системата Eco hotel, която е специфична за хотелиерския бранш и поставя изисквания за опазване на околната среда при извършване на хотелиерската и други свързани с нея дейности. Системата съдържа няколко основни елемента, а именно:

  • управление на отпадъците;
  • управление на природните и невъзобновяеми ресурси;
  • безопасност за околната среда;
  • съответствие със законодателството;

Основните ползи от внедряването на системата са:

  • намаляване на отпадъците и опазване на околната среда
  • привличане на нов сегмент клиенти;
  • намаляване на разходите за ресурси;
  • съответствие със законодателството;
  • подобряване на имиджа и конкурентоспособността на хотела;

Като допълнителна услуга, по желание на клиента, заедно със консултантската помощ за сертифицирането като „ЕКО-Хотел“, може да се извърши внедряване на HACCP система за хигиена и безопасност на храните в заведенията за хранене в хотела.
Ако сте заинтересовани от услугите по внедряване на системи за управление моля попълнете формата за запитване и ние ще ви изпратим индивидуално предложение.